Hetvatten

LTFV

Effektiv halkbekämpning med varmvattensandning.
Läs mer

C-7HES

Uppvärmning av befuktningsvattnet ger ett optimerat resultat. Reducerad saltförbrukning, snabbare och ökad halkbekämpningseffekt, större temperaturområde.
Läs mer