Datauppsamling 

GPS
(Globalt Positionerings System)


Datauppsamling
För kontroll och avläsning av löpande historik på alla faktiska värden styrda från manöverbord. Systemet kan kompletteras med GPS för automatisk vägbestämning. Överföringen från spridaren kan även ske med GSM-telefon. För automatiskt styrning av giva kan vägbanetemperaturen användas.