Kombi

CLC-serien

Spridare för lösning och salt, var för sig eller mix. Membranpump och dubbla matarskruvar ger en mycket noggrann dosering.
Läs mer

C-serien

Falköping kombispridare för gång och cykelvägar sprideri alla väderlekar från frosthalka till snöfall.
Läs mer