Du behöver Flash Player för att kunna se innehållet.
– Teknisk enkel, men fulländad

Ren konstruktion utan onödiga detaljer, väldigt få rörliga delar.
Svenskproducerad enkel konstruktion av utmatningen ger driftsäkerhet.

 

Matarskruvar
Dubbla för säker utmatning, kan köras samtidigt eller separat reverserbara, vid ev stopp.


Kompakt hydraulik
Handmanövrerad efter skala, servicevänligt modulsystem, stor noggrannhet genom lägesavkända slider.

 

 

Lättlastad
Låg lastningshöjd branta sidor, för säker tömning av behållaren låg tyngdpunkt


Panel PC

 • steglös och synkroniserad bredd- och mängdinställning
 • vägberoende, synkron spridning med hastigheten
 • feedback-återkopplade matarskruvar för maximal noggrannhet
 • spridningskontroll med signallampor
 • mängdräkneverk
 • snabbtömning
 • skruvmanövrering, höger/vänster eller båda
 • varningsfyr och belysning
 • enkel kalibrering genom inbyggd tachofunktion
 • förberedd för datauppsamling, GPS- och GSM-överföring samt vägbanetemperaturstyrning.
 • förberedd för extern kommunikation CEN/DAU-protokoll