Tillbehör/Extrautrustning


Mixer
- för tillverkning av saltslurry. Effektiv sönderdelning av befuktat salt för optimal halkbekämpning med saltmixtur.

 Befuktning
Fronttank isolerad/oisolerad eller sidotankar med neddragen påfyllning och överfyllnadsskydd – ger automatiskt 30 % reduktion av spridningsgiva.

 

 

Ställbar spridningsbild
Hydraulisk justerbar från manöverbord, – rationellt och driftsäkert.


Lastbärarram
Enkel montering utan ingrepp på spridaren.