Panel PC

 • steglös och synkroniserad bredd- och mängdinställning
 • vägberoende, synkron spridning med hastigheten
 • feedback-återkopplade matarskruvar för maximal noggrannhet
 • spridningskontroll med signallampor
 • mängdräkneverk
 • snabbtömning
 • skruvmanövrering, höger/vänster eller båda
 • varningsfyr och belysning
 • enkel kalibrering genom inbyggd tachofunktion
 • förberedd för datauppsamling, GPS- och GSM-överföring samt vägbanetemperaturstyrning.
 • förberedd för extern kommunikation CEN/DAU-protokoll